Монографија по повод 60 години од зачнувањето на идејата и отпочнувањето на изградбата на Универзална сала.