Фестивалот на светлината – SKOPJE LIGHT FESTIVAL e културно-општествен настан на кој уметниците преку најразлични светлосни инсталации и видео проекции поставени на различни локации низ централното подрачје на градот од 2 до 3 септември со своите светлосни перформанси им се промовираат на посетителите.

Светлината е форма на енергија која патува и е во интеракција со материјата. Кога светлосните зраци достигнуваат тело кое не можат да го поминат, тие се рефлектираат. Оваа промена се нарекува рефлексија. Оптички феномен кој ја пренасочува светлината низ различни патеки.

Темата на овогодинешниот SKOPJE LIGHT FESTIVAL е токму рефлексијата која не поттикнува да ја истражиме светлината, да ја почувствуваме  и да уживаме во нејзиниот пат.

УЧЕСНИЦИ