Службени лица за посредување со информации од јавен карактер со кои располага ЈУ Универзална сала Скопје е Мирослав Ивановиќ

072 204 717

СТАТУТ

ОДЛУКИ

Доделени финансиски средства за 2022