Службени лица за посредување со информации од јавен карактер со кои располага ЈУ Универзална сала Скопје е Мирослав Ивановиќ 072 204 717 | info@univerzalna.com.mk

СТАТУТ

ОДЛУКИ

Доделени финансиски средства за 2024

Доделени финансиски средства за 2023

Доделени финансиски средства за 2022