Службени лица за посредување со информации од јавен карактер со кои располага ЈУ Универзална сала Скопје е Мирослав Ивановиќ

072204717