Документи за преземање

CULTURE OVER DIVISION – Skopje 2028 Bid Book (pre-selection)

(2022; англиски; PDF; 3.81MB)

Одлука на Советот на Град Скопје за формирање на Координативно тело „Скопје 2028 – кандидат за Европска престолнина на културата”

(2021; македонски, албански; PDF, 93КB)

Збирка текстови и презентации од меѓународната конференција СКОПЈЕ 2028 – Град кандидат за Европска престолнина на културата

(2019; македонски, албански, резиме на англиски / Macedonian, Albanian, with English summary; PDF, 10.7MB)

Европска престолнина на културата – Можност за долгорочен развој на градовите

(2017; македонски; PDF, 20MB)

European Capital of Culture – An Opportunity for Long-term Development of Cities

(2017; English; PDF, 20MB)

Skopje on the Road to Becoming European Capital of Culture

(2016; English; PDF, 15.1MB)

Значењето на титулата „Европска престолнина на културата“ и нејзиниот придонес за културен и општ развој на градот / Тhe Meaning of the Title “European Capital of Culture” and Its Contribution to the Cultural and General Development of the City

(2015; македонски, англиски / Macedonian, English; PDF, 1.5MB)